در این مطلب از بلاگ پیکفری ، پالت رنگ اقیانوس را به همراه کد رنگ آنها برای شما آماده کرده ایم . می توانید در پروژه ها و طرح های خود از این پالت رنگ های زیبا استفاده کنید .

پالت رنگ اقیانوس
پالت رنگ اقیانوس

مطالعه بیشتر