در این سری از آموزش های PikFree.ir میخواهیم آموزش دهیم که چطور روی متن ها در ایلوستریتور گرادینت را اعمال کنیم .

برنامه ایلوستریتور را اجرا کنید .
یک متن به دلخواه تایپ کنید

آموزش گرادینت روی متن در ایلوستریتور

متن را انتخاب کنید و قسمت Fill و Stroke را روی None قرار دهید .

آموزش گرادینت روی متن در ایلوستریتور

بخش مربوط به Appearance را باز کنید و Add New Fill را انتخاب کنید

آموزش گرادینت روی متن در ایلوستریتور

گزینه مربوط به Fill را انتخاب کنید و در اون قسمت یک گرادینت دلخواه انتخاب کنید

آموزش گرادینت روی متن در ایلوستریتور

خروجی نهایی کار بصورت زیر میباشد

آموزش گرادینت روی متن در ایلوستریتور

مطالعه بیشتر